Skip to content


17. Tagung zur Problematik der Sepulkralkultur, Prag, 24.-26.10.2018

Novissima autem inimica destruetur mors … (1 Kor 15,26)
17. zasedání k problematice sepulkrálních památek
24. – 26. 10. 2018
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1 – Staré Město
Všichni zájemci jsou srdečně zváni, konferenční poplatek se nevybírá, pořadí příspěvků
a časový harmonogram se mohou změnit.
Kontakt: sepulcralia@udu.cas.cz
www.udu.cas.cz

Program

středa 24. 10. 2018
9.30 registrace, ranní káva
10.00 – 11.30
Zahájení
prof. dr hab. Bogusław Czechowicz (Instytut Historii, Uniwersytet Opolski) – Skoro jako pánové. Tumby slezských rytířů v 15. a v první polovině 16. století
Mgr. Miroslav Čovan, PhD. (Ústav cudzích jazykov JLF, Univerzita Komenského, Martin) – Sepulkrálie v období reformácie na území Horného Uhorska
Mgr. Čestmír Cimler (Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze) – Náhrobní deska bl. Vintíře a problematika figurální sepulkrální plastiky v českých zemích do počátku 14. století
11.50 – 13.00
dr. Marcin P. Szyma (Instytut Historii Sztuky, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Kaplica i pierwotny grób św. Stanisława w kościele na Skałce w Krakowie do XVI wieku
Mgr. Ing. Jan Oulík (Charita ČR, Praha) – Sepulkrální památky v bývalém klášterním kostele sv. Anny na Starém Městě pražském (přednáška proběhne v objektu k. sv. Anny, společný odchod)
14.15 – 15.30
prof. PhDr. Josef Unger, CSc. (Ústav antropologie PF, Masarykova Univerzita v Brně) – Pohřeb – nepohřeb. Zacházení s těly delikventů a sebevrahů ve středověku a raném novověku
dr hab. Marek Walczak (Instytut Historii Sztuky, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Między historią a wyobraźnią. Nekropolia królów Polskich w katedrze w Krakowie na początku XX w.
prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D. (Katedra dějin umění FF, Univerzita Palackého v Olomouci) – Které náhrobky mohlo vidět české poselstvo krále Jiřího ve Španělsku a Portugalsku?
15.45 – 16.45
doc. PhDr. Hana Myslivečková, CSc. (Katedra výtvarné výchovy, PdF Univerzity Palackého v Olomouci) / PhDr. Karel Müller (Zemský archiv v Opavě) – Náhrobek moravského šlechtice v Národním muzeu v Budapešti
Mgr. Jan Vlček (Oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu) – Neznámé náhrobní kameny z Pražského hradu Číše vína

čtvrtek 25. 10. 2018
9.30 registrace, ranní káva
10.00 – 11.15 Mgr. Sylwia Krzemińska-Szołtysek (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski) – Zabytki epigraficzne i sepulkralne kościoła fil. św. Michała Archanioła w Gierałcicach
Mgr. Kateřina Dolejší, Ph.D. (Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Praha) – Tři olomoucké nápisové desky spojené s kapitulním děkanem Klaudiem Sorinou z Mantovy (†1658)
Mgr. et Mgr. Barbara Hodásová, PhD., (Ústav dejín umenia SAV, Bratislava) – Epitaf Žigmunda Dóczyho a Sebechlebskí hudci
11.30 – 12.30
Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D. (Fakulta restaurování, Univerzita Pardubice) / Mgr. Zuzana Křenková, Ph.D. (Ústav chemické technologie restaurování památek, VŠCHT Praha) – Importy mozaik pro sepulkrální památky v Čechách a na Moravě (Albert Neuhauser, Tiroler Glasmalerei- und Mosaikanstalt, Bayerische Mosaikanstalt, Puhl&Wagner a Leopold Forstner)
Mgr. Veronika Vicherková (Art & Craft Mozaika, z.s) / MgA. Magdalena Kracík Štorkánová, Ph.D. (Art & Craft Mozaika ) / PhDr. Martin Hemelík (Art & Craft Mozaika ) / Mgr. Pavla Bauerová (UCEEB a Stavební fakulta ČVUT v
Praze a Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i) – Mozaiky firmy Neuhauser Innsbruck na pražských hřbitovech
13.45 – 16.00
PhDr. Václav Zeman (Státní oblastní archiv v Litoměřicích) – Pohřby Kinských ve Sloupu v Čechách. Budování místa rodové paměti
PhDr. Marek Krejčí, Ph.D. (Center for Slavic Art Studies, Praha) – Dokumentace vybraných náhrobků a hrobů historiků umění
Mgr. Marek Pacák (Národní památkový ústav, UOP Josefov) – Metody 3D modelace a zobrazování povrchů a jejich potencionální využití v epigrafice
Zprávy:
PhDr. Milan Hlinomaz, Ph.D. (Praha) – Pohřebiště Kolovratů v Dolním Ročově
doc. PhDr. Jiří Roháček, CSc. (Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Praha) – Alternativní soupisy epigrafických a sepulkrálních památek
Závěrečná diskuse

pátek 26. 10. 2018
9.30 registrace, ranní káva
10.00 – 11.30
Mgr. Daniel Polakovič (Židovské muzeum v Praze) – Hebrejská nápisová písma na židovských hřbitovech ČR
Mgr. Iva Steinová (Matana, Praha) – Židovský hřbitov v Myslkovicích: Dokumentace a výsledky průzkumu
PhDr. Ing. Fred Chvátal (Universität Passau) – Židovské náhrobky jako zdroj historické informace
11.45 – 13.00
Mgr. Blanka Rozkošná (Matana, Praha) / Jan Hlavsa (Matana, Praha) – Opravy židovských hřbitovů v jižních Čechách
Mgr. Anežka Mikulcová (Ústav pro dějiny umění FF, Univerzita Karlova v Praze) – Židovský hřbitov v Praze (1857) Jaroslava Čermáka
Závěrečná diskuse

24. – 26. 10. 2018
Vystavený poster
Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. (Katedra filosofie a religionistiky TF, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích) – Muslimský hřbitov na Columbiadamm a Mešita mučedníků